Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení ekonometrie

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
266052411
Fax: 
266052232
Publikace ÚTIA: 
seznam

Členové oddělení koncentrovali svoji výzkumnou kapacitu na následující vědecké oblasti:

  • reálná a monetární makroekonomie, heterogenní struktuta ekonomie a ekonometrické modelování,
  • pokročilé metody finanční ekonometrii, spektrální a vlnková analýza kapitálových trhů,
  • nelineární, dynamická a stochastická optimalizace.
  • Research Field:

05.02.2024 - 15:15

Detaily

26.01.2024
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 22. 1. 2024 zemřel ve věku 80 let prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., náš...
10.11.2020
Jméno oceněného:       Jozef BarunikOcenění:           Nejlepší magisterský kurs (Applied Econometrics)Oceněná činnost...
Doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
PhDr. František Čech Ph.D.
Mgr. Luboš Hanus Ph.D.
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Lukáš Janásek
RNDr. Vlasta Kaňková CSc.
Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. DSc.
Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Mgr. Dušan Križan
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Mgr. Josef Kurka
Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc.
Mgr. Lenka Nechvátalová
Mgr. Matěj Nevrla
Attila Sárkány
Jan Šíla MSc.
Ing. Karel Sladký CSc.
Mgr. Ing. Martin Štěpánek Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Období: 2024 - 2026
Projekt se zameří na vývoj nové rodiny modelů pro identifikaci tržních rizik vyplývajících z málo pravděpodobných událostí pomocí velkých datových sad a algoritmů hlubokého učení. Naše nově vyvinuté metody nám umožní revidovat několik klasických problémů v oceňování aktiv. Věříme, že výsledky budou mít zásadní charakter a otevřou řadu dalších otázek.
Období: 2024 - 2026
V rámci projektu budou navrženy a realizovány strategie zajištění na komoditních trzích zaměřené na snížení finančních rizik. Náš přístup zohlední rozdíly ve zpracování informací a investičních horizontech účastníků trhu využitím informačního obsahu realizovaných semikovariančních matic a frekvenčně specifického přenosu rizik napříč aktivy.
Období: 2023 - 2025
Decentralized finance has been often synonymized with cryptocurrencies, cryptoassets, or even simply with Bitcoin not only in the public perception but to a high degree also in financial research. This project aims to dive deeper into decentralized finance and in a comprehensive manner explore and describe its structural aspects.
Období: 2020 - 2021
Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje pro simulaci sociálních vazeb a protiepidemických opatření, který umožní porovnat efektivitu opatření s jejich dopadem na život jednotlivce i společnosti. Jádrem tohoto nástroje je síťový model dosavadního šíření COVID-19 v ČR.
Období: 2020 - 2022
The pre-2008 consensus on what is the most appropriate economic policy melted away. Since then, economists and policymakers have faced new challenges like the zero lower bound, the non-neutrality of financial regulation for the long-term economic performance, and increased uncertainty.
Období: 2020 - 2022
This project focuses on the construction of complex networks of financial markets’ linkages around the world. First, several measures of associations will be considered, describing different aspects of market relationships. Second, suitable subgraphs will be identified, in order to create a suitable network representation capturing main dependencies between markets.
Shahriyar Aliyev MSc.
Mgr. Daniel Bartušek
Periklis Brakatsoulas MSc.
Mgr. Václav Brož Ph.D.
Samuel Fiifi Eshun MA
Mgr. Luboš Hanus Ph.D.
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Lukáš Janásek
Mgr. Josef Kurka
Mgr. Lenka Nechvátalová
Mgr. Matěj Nevrla
Mgr. Matěj Nevrla
Mgr. Tereza Palanská MA
Eduardo Pérez Sánchez MSc.
Mgr. Lukáš Petrásek
Attila Sárkány
Rai Shivendra MSc.
Jan Šíla MSc.
Sophio Togonidze MA
Statistics of Machine Learning , 06.10.2023
Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be...
Statistics of Machine Learning , 06.10.2022
Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be...
Konference Covid v modelech , 13.11.2020
Hlavním cílem konference Covid v modelech je představit veřejnosti pokroky v modelování pandemie COVID-19 a jejích dopadů na společnost. Budou v ní prezentovány dílčí výsledky projektu Město pro lidi, ne pro virus, který je v ÚTIA řešen od...
Statistics of Machine Learning , 30.09.2019
Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be...
Ekonometrický den 2010 , 11.11.2010
V listopadu 2010 se konal v ÚTIA Ekonometricky den, jehož organizátorem je Česká ekonometrická společnost. Kromě Valné hromady ČES, byla na programu přednáška vítězné práce Soutěže o nějlepší studentskou vědeckou práci z teoretické...
08.12.2022
Jméno oceněného: František ČechOcenění: Soutěž o nejlepší publikaci ÚTIA pro rok 2022 - cena do 35 letOceněná činnost:...
10.11.2022
Jméno oceněného: L. Vácha, J. BaruníkOcenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IESOceněná činnost: Výuka kurzu Advanced...
30.10.2022
Jméno oceněného:       Jozef Barunik, Lenka NechvátalováOcenění: Zlatý kurz FSV Oceněná činnost: výukaOcenění udělil:...
20.10.2022
Jméno oceněného:       Jozef Barunik, Lukas VachaOcenění:           Zlatý kurz FSV (Financial Econometrics I)Oceněná...
20.09.2022
Jméno oceněného:       Ladislav KristoufekOcenění: zařazení do Clarivate Highly Cited Researchers 2022 (10...
30.11.2021
Jméno oceněného:       Jozef Barunik, Lenka NechvátalováOcenění:           Zlatý kurz FSV (Applied Econometrics)Oceněná...
20.11.2021
Jméno oceněného: L. Vácha, J. BaruníkOcenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IESOceněná činnost: Výuka kurzu Advanced...
20.11.2021
Jméno oceněného: L. Vácha, J. BaruníkOcenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IESOceněná činnost: Výuka kurzu Advanced...
30.11.2020
Jméno oceněného: Evzen KocendaOcenění: GSJ Global Strategy Research PrizeOceněná činnost: For the best paper relating...
20.11.2020
Jméno oceněného: L. Vácha, J. BaruníkOcenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IESOceněná činnost: Výuka kurzu Quantitative...
10.11.2020
Jméno oceněného:       Jozef BarunikOcenění:           Nejlepší magisterský kurs (Applied Econometrics)Oceněná činnost...
10.10.2020
Jméno oceněného: Martin Hronec Ocenění: Top 3 magistersky kurz Oceněná činnost: VyukaOcenění udělil: Institut...
24.05.2017
Prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc. received the scientific title "Research Professor in Social Sciences and...
24.05.2017
Prof. Evžen Kočenda převzal 24.5. 2017 diplom s titulem „doktor sociálních a humanitních věd“ z rukou předsedkyne AV ČR...
07.12.2015
Institute of Energy Economics, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics in Prague awarded work of...
13.05.2014
In the year 2014 the President of the Academy of Sciences of the CR granted The Otto Wichterle Award to promising young...
12.05.2014
Česká národní banka udělila letošní cenu za nejlepší výzkumné práce (Economic Research Award) práci „Are Bayesian Fan...
12.05.2014
The Czech National Bank has granted this year’s Economic Research Award to the paper “Are Bayesian Fan Charts Useful...
03.12.2013
Institut energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví VŠE ocenil práci Krenara Avdulaje a Jozefa Barunika: "...
13.09.2013
Ladislav Kristoufek was awarded by the 1st place in PhD students competition for his research paper "Mixed-correlated...
30.11.2012
Institut energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví VŠE ocenil práci Ladislava Krištoufka, Karla Jandy a...
25.06.2012
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým...
17.06.2011
PhDr. Jozef Baruník získal první místo v 17. ročníku Souteže o nejlepší studentskou vědeckou práci z teoretické...