Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení rozpoznávání obrazu

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
266052505
Publikace ÚTIA: 
seznam

logo PRD Oddělení Rozpoznávání obrazů se zaměřuje na statistické rozpoznávání s důrazem na rozpoznávání založené na vícerozměrných statistických modelech, aplikace konečných směsí, modelování náhodných polí, pravděpodobnostní neuronové sítě a statistický výběr příznaků. Oddělení aplikuje tyto teorie především v ekonomii, automobilovém průmyslu, architektuře, medicíně a klasifikaci a zpracování textů. Ve všech těchto oblastech dosáhli členové skupiny mezinárodního věhlasu představovaného vědeckými oceněními a členstvím v řídících orgánech mezinárodních vědeckých organizací.

04.05.2018 - 08:11

Detaily

24.11.2023
Vítek Sýkora, stážista našeho ústavu, získal první místo na studentské konferenci Otevřená věda v oblasti věd o neživé...
Mgr. Petr Dostál Ph.D.
Ing. Jiří Filip Ph.D.
Ing. Jiří Grim CSc.
Prof. Ing. Michal Haindl DrSc.
Ing. Michal Havlíček Ph.D.
RNDr. Vojtěch Havlíček Ph.D.
Jana Krejčová
Ing. Mikuláš Krupička Ph.D.
RNDr. Stanislav Mikeš Ph.D.
Ing. Radek Richtr Ph.D.
Ing. Nahidbanu Shaikh
RNDr. Petr Somol Ph.D.
Vítek Sýkora
RNDr. Pavel Vácha Ph.D.
Ing. Radomír Vávra Ph.D.
Veronika Vilímovská
Martin Vítek
Martin Vítek
RNDr. Pavel Žid Ph.D.
Období: 2022 - 2024
Real-world comprises thousands of materials having different surface appearances.
Období: 2017 - 2019
Vzhled povrchu je jeden z nejdůležitějších aspektů komerčních produktů v oblastech od spotřební elektroniky, interiérů a exteriérů vozidel až po kosmetiku. Výrobci využívají atraktivních visuálních efektů pro zvýraznění funkčních vlastnosti jejich produktů. Tyto efekty jsou dosaženy buď úpravou mikrogeometrie povrchu nebo aplikací povrchových vrstev.
Období: 2014 - 2016
Měření přesného vzhledu materialů v závislosti na směrech osvětlení a pohledu jsou klíčové pro mnoho aplikací od virtuálního návrhu interiérů, bezpečnostních visuálních simulací až po digitalizaci kulturního dědictví. Měření takových dat je však díky jejich vysoké dimenzionalitě velmi náročné na čas i technické vybavení, což výrazně omezuje jejich praktické využití.
Období: 2011 - 2013
Naše okolí představuje značné množství materiálů s rozličnými povrchovými texturami. Vnímaní těchto textur je základem pro naše běžné hodnocení vlastností odpovídajících materialů. Naše hodnocení je založeno na naších minulých zkušenostech s rozpoznáváním a používáním těchto materiálů.
Ing. Nahidbanu Shaikh
Fakulta informačních technologií ČVUT
Fakulta informačních technologií ČVUT
Fakulta informačních technologií ČVUT
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Workshop on Perception of Material Appearance , 06.11.2023
The department of Pattern Recognition organizes 2nd Workshop on Perception of Material Appearance.The workshop will be held at UTIA, in room 3, on Monday, November 6th, 2023, starting at 9:00.Program:09:00-09:10 – Welcome & introduction
Workshop on Perception of Material Appearance 2022 , 14.06.2022
The department of Pattern Recognition organizes half-day Workshop on Perception of Material Appearance.The workshop will be held at UTIA, in room 473, on Tuesday, June 14, 2022, starting at 9:00.Program:
7th International Workshop on Multiple Clasifier Systems , 22.05.2007
MCS 2007 is the seventh workshop in a well-established series of meetings providing an international forum for the discussion of issues in multiple classifier system design. The aim of the workshop is to bring together researchers from...
24.11.2023
Vítek Sýkora, stážista našeho ústavu, získal první místo na studentské konferenci Otevřená věda v oblasti věd o neživé...
22.06.2012
Česká společností pro kybernetiku informatiku udělila cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2011...
22.07.2011
Cenu Akademie věd ČR za vynikající výsledky velkého vědeckého významu za rok 2011 dostal kolektiv autorů ÚTIA . Tým...
09.06.2010
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým...
22.09.2009
The IEEE TPAMI selected the article: Filip J., Haindl M.:Bidirectional Texture Function Modeling: A State of the Art...
31.12.2003
President of the International Association for Pattern Recognition IAPR prof. Rangachar Kasturi presents at Cambridge...
31.12.2002
The president of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prof. H. Illnerova, has presented the Bernard Bolzano...
31.12.1999
President of the International Association for Pattern Recognition IAPR prof. Horst Bunke presented to prof. Pavel...