Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení rozpoznávání obrazu

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
266052505
Publikace ÚTIA: 
seznam

logo PRD Oddělení Rozpoznávání obrazů se zaměřuje na statistické rozpoznávání s důrazem na rozpoznávání založené na vícerozměrných statistických modelech, aplikace konečných směsí, modelování náhodných polí, pravděpodobnostní neuronové sítě a statistický výběr příznaků. Oddělení aplikuje tyto teorie především v ekonomii, automobilovém průmyslu, architektuře, medicíně a klasifikaci a zpracování textů. Ve všech těchto oblastech dosáhli členové skupiny mezinárodního věhlasu představovaného vědeckými oceněními a členstvím v řídících orgánech mezinárodních vědeckých organizací.

04.05.2018 - 08:11

Detaily

Mgr. Petr Dostál Ph.D.
Ing. Jiří Filip Ph.D.
Ing. Jiří Grim CSc.
Prof. Ing. Michal Haindl DrSc.
Ing. Michal Havlíček Ph.D.
RNDr. Vojtěch Havlíček Ph.D.
Jana Krejčová
Ing. Mikuláš Krupička Ph.D.
RNDr. Stanislav Mikeš Ph.D.
Ing. Radek Richtr Ph.D.
Ing. Nahidbanu Shaikh
RNDr. Petr Somol Ph.D.
Vítek Sýkora
RNDr. Pavel Vácha Ph.D.
Ing. Radomír Vávra Ph.D.
Veronika Vilímovská
Martin Vítek
Martin Vítek
RNDr. Pavel Žid Ph.D.
Období: 2010 - 2012
The main goal of this project is to identify relationships between human perception of real-world materials properties and corresponding computational features. We will use Bidirectional Texture Functions as state-of-the-art digital representation of illumination and view dependent real-world material appearance as an initial data for our analysis.
24.11.2023
Vítek Sýkora, stážista našeho ústavu, získal první místo na studentské konferenci Otevřená věda v oblasti věd o neživé...
22.06.2012
Česká společností pro kybernetiku informatiku udělila cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2011...
22.07.2011
Cenu Akademie věd ČR za vynikající výsledky velkého vědeckého významu za rok 2011 dostal kolektiv autorů ÚTIA . Tým...
09.06.2010
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým...
22.09.2009
The IEEE TPAMI selected the article: Filip J., Haindl M.:Bidirectional Texture Function Modeling: A State of the Art...
31.12.2003
President of the International Association for Pattern Recognition IAPR prof. Rangachar Kasturi presents at Cambridge...
31.12.2002
The president of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prof. H. Illnerova, has presented the Bernard Bolzano...
31.12.1999
President of the International Association for Pattern Recognition IAPR prof. Horst Bunke presented to prof. Pavel...