Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení zpracování signálů

Zástupce vedoucího: 
Telefon: 
266052216
Publikace ÚTIA: 
seznam

SP Logo Oddělení se zaměřuje na výzkum, vývoj a implementaci pokročilých algoritmů pro digitální zpracování signálu (DSP), a to především v oblasti zpracování audio a video signálů. Naše znalosti se opírají o zkušenosti s Bayesovským přístupem k adaptivní rekursivní identifikaci lineárních systémů s proměnnými parametry.

Cílovou platformou jsou programovatelná hradlová pole (FPGA). Pro specifikaci, modelování a verifikaci algoritmů používáme Matlab/Simulink. Algoritmy následně implementujeme v FPGA. Takto specializovaná řešení jsou určena zejména pro využití ve vestavěných systémech. Proto též zkoumáme vlastnosti algoritmů dovolující vysoce efektivní zpracování, tedy co nejmenší využití paměti, malé nároky na velikost čipu a nízkou spotřebu energie. Toho se dosahuje pomocí návrhu nových či modifikací existujících DSP algoritmů a využitím architekturních vlastností FPGA obvodů.

Cílem oddělení je také podpora průmyslových partnerů s komplexním řešením implementačních problémů. Klíčovým partnerem je technický vývoj ŠKODA AUTO a.s., kde se podílíme na vývoji elektronických systémů pro testování rozhraní řidič-vozidlo.

V oddělení pokračujeme ve vývoji metod bayesovské statistiky, a to směrem k odhadu směsí distribucí s různým rozdělení komponent. Teorie je využívána v praktických aplikacích (magistrát hl.m. Prahy, nemocnice Motol). Je také vyučována na FD ČVUT v Praze.

Oddělení má bohaté zkušenosti s projekty ve výzkumu a vývoji, které jsou financovány z rámcových programů EU i národními grantovými agenturami. V současné době se oddělení podílí na řešení mezinárodních projektů společné technologické iniciativy ECSEL.

Mezi další aktivity oddělení patří i dlouhodobá účast při tvorbě mezinárodních technických standardů.

Presentace a videa připravené pro hodnocení oddělení 2015 - 2019.

27.01.2023 - 12:59

Detaily

Ing. Jiří Kadlec CSc.
Mgr. Milada Kadlecová
Ing. Lukáš Kohout
Ing. Raissa Likhonina Ph.D.
Ing. Radim Matulík
Doc. Ing. Ivan Nagy CSc.
Dr. Ing. Jiří Plíhal
Ing. Zdeněk Pohl Ph.D.
Doc. Ing. Evženie Uglickich CSc.
Období: 2023 - 2026
The main aim of the EECONE project is to reduce e-waste on a European scale. The environmental impact arising from e-waste can thus be reduced by working in three principal areas: 1) Increase service lifetime of electronic products by application of ecodesign guidelines for increasing their reliability and their repair rate, thereby reducing the volume of e-waste.
Období: 2023 - 2026
The European research project Listen2Future started with 27 partners from 7 countries.
Období: 2022 - 2025
Project HiPE brings together 13 participants covering the whole value chain, to develop a new highly energy-efficient, cost-effective, modular, compact and integrated wide bandgap (WBG) power electronics solutions for the next generation of battery electric vehicles (BEV), and to facilitate a significant market penetration of WBG in the automotive sector.
Období: 2021 - 2024
Projekt se zabývá implementací AI algoritmů na mikrokontrolérech a mikroprocesorech s HW akcelerací výpočtu s cílem dosáhnout nízké ceny a nízké spotřeby energie. Tým ZS se podílí na vývoji demonstrátoru, který zpracovává rukou naznačená gesta / povely na základě ultrazvukových odrazů s využitím HW akcelerovaných AI algoritmů.
Období: 2020 - 2022
The EIT Urban Mobility Doctoral Training Network is a collective of universities, academics, and PhD candidates that seeks to promote innovation and entrepreneurship in the field of urban mobility based on the knowledge triangle (education, research, and business).
Období: 2020 - 2021
UrbanSmartPark project focusses on the development and pilot demonstration of automated vehicles that simplify driverless on-street inner-city parking and provide a broad range of possibilities for parking-related services. Activities are coordinated by Technical University of Braunschweig, Automotive Research Center Lower Saxony.
Tetiana Reznychenko
UrbanSmartPark Final Event, 2020 , 16.12.2020
UrbanSmartPark project final event will be organized on December 9 and 16, 2020. You can see live demonstration of automated on-street parking and services in the harbor area as well as the conception and provision of parking services. 
19th International Conference on Field-Programmable Logic and Applications - FPL 2009 , 31.08.2009
After 15 years the most prominent European conference on programmable logic comes back to the Czech Republic. Organized by UTIA with the help of other major Czech universities active in this area, it will take place in Prague from August...
16.06.2016
Ing. Raissa Likhonina z oddělení ZS obdržela cenu děkana Fakulty dopravní ČVUT ve studentské kategorii celostátní...
14.04.2011
Článek "Instruction Set Extensions for Multi-Threading in LEON3" presentovaný na konferenci DDECS 2010, IEEE...
26.01.2011
Naši kolegové Jan Schier a Bohumil Kovář získali Cenu za nejlepší článek (Best paper award) za svůj příspěvek Automated...