Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii

Čtyři zakládající instituce tvoří sdružení pro výzkum podstatných prvků komplexního a periodického chování ekonomických indikátorů. Pro získání aplikovatelných výsledků v této oblasti je nutné především analyzovat a rozvíjet teorii dynamických ekonomických systémů. Následné aplikační výsledky uplatnit v jak v teoretické tak aplikované ekonometrii, a v přímých aplikacích monitorujících chování ekonomických indikátorů v národních ekonomikách. WWW: http://czvdee.utia.cas.cz
02.05.2018 - 13:35