Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Statistické metody pro odhadování neurčitých systémů

Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ZČU
Semestr: 
oba
Typ kurzu: 
doktorandský
Vyučován: 
Ne

Cílem předmětu je seznámit studenty se statistickými metodami používaných pro odhad systémů s neznámými parametry, neznámým stavem či strukturou. Nejzákladnějším modelem který bude studován je lineární regrese, která je základem známé metody nejmenších čtverců, avšak dá se s ní definovat mnohem složitější úlohy jako je odhadování struktury modelu. Dalšími tématy předmětu jsou tvorba neurčitého modelu z dat, metody Monte Carlo, či metody rekurzivního odhadu stavu, např. aplikace Bayesovské filtrace v elektrotechnice a komunikačních technologiích.

16.02.2024 - 09:31