Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Úvod do analýzy v komplexním oboru

Přednášející: 
Fakulta: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Semestr: 
zimní
Typ kurzu: 
bakalářský
Vyučován: 
Ano

Obsah přednášky: Komplexní čísla, rozšířená Gaussova rovina, komplexní funkce reálné a komplexní proměnné, derivace komplexní funkce komplexní proměnné, konformní zobrazení, integrál komplexní funkce, Cauchyho věty, Cauchyho vzorce, číselné řady, posloupnosti a řady funkcí, mocninné řady, Taylorovy řady, Laurentovy řady, klasifikace singulárních bodů, rezidua, reziduová věta. Obsah cvičení: Praktické příklady, také pomocí matematických systémů. Mathematica a Matlab.

11.12.2018 - 09:27