Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Diskrétní struktury

Fakulta: 
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Semestr: 
zimní
Typ kurzu: 
bakalářský
Vyučován: 
Ne

Cílem předmětu je podat základní teoretické poznatky, týkající se matematické logiky, teorie množin, teorie grafů a teorie algoritmů. 

Znalosti: Student zná základy teorie množin, formální logiky a teorie grafů a algoritmů. Zná možnosti použití těchto teoretických oblastí v jednotlivých směrech informatiky a elektrotechniky. 

Dovednosti: Student umí použít teoretické poznatky při řešení konkrétní úlohy (např. při klasifikaci dat, zápisu algoritmů, reprezentaci dat grafovými strukturami apod.). 

Návaznosti: Poznatky předmětu jsou využívány v dalších předmětech studijního plánu, např. v předmětech Úvod do databázových systémů, Návrh a implementace databázových systémů, Datové struktury a algoritmy nebo Programovací jazyky a překladače.

17.02.2022 - 08:17