Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Statistika

Přednášející: 
Fakulta: 
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Semestr: 
oba
Typ kurzu: 
bakalářský
Vyučován: 
Ano

L. Jirsa spolupracuje ve formě cvičení, předmět vede Doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy matematické statistiky.
Témata: popisná statistika, základy teorie pravděpodobnosti, diskrétní a spojité náhodné veličiny, pravděpodobnostní rozdělení, hustota pravděpodobnosti, bodové a intervalové odhady, testování statistických hypotéz, základy analýzy rozptylu, lineární regrese, korelační analýza, analýza časových řad, základy indexní analýzy.

24.10.2023 - 22:39