Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Statistika

Fakulta: 
Fakulta dopravní ČVUT
Semestr: 
letní
Typ kurzu: 
bakalářský
Vyučován: 
Ano

Definice pravděpodobnosti, náhodná veličina a její popis, náhodný vektor, nezávislost, korelace. transformace náhodné veličiny. Popisná statistika. Náhodný výběr. Úvod do teorie odhadu a testování hypotéz. Testy hypotéz o shodě dvou středních hodnot a podílů, neparametrické testy. Regresní a korelační analýza. Analýza rozptylu.

27.12.2022 - 09:46