Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Conditional independence structures

Přednášející: 
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Typ kurzu: 
magisterský
Vyučován: 
Ano

Přednáška je pojata jako úvod do zmíněné problematiky a směřuje k metodám popisu struktur pravděpodobnostní podmíněné nezávislosti (PN) pomocí objektů diskrétní matematiky, zejména grafů, jejichž uzly odpovídají náhodným veličinám. Jelikož struktury PN se objevují jak v moderní statistice tak v umělé inteligenci (tzv. pravděpodobnostní expertní systémy) přednáška je vhodná jak pro studenty pravděpodobnosti a statistiky tak pro studenty informatiky.

25.03.2013 - 13:56