Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: AS Období: 2014 - 2016
The project aims to develop a dynamic distributed estimation framework, intended for fully distributed low-cost parameter estimation of stationary signals and reduced-complexity tracking of nonstationary processes. Being designed for diffusion networks, where each network node can use information provided by neighbor nodes, it will not rely on the existence of a dedicated fusion center, nor a...
Odděl.: AS Období: 2013 - 2016
Odděl.: AS Období: 2013 - 2016
Rozhodování cíleně volí akce ve shodě s danou znalostí a preferencemi. Ač by se normativně mělo za neurčitosti vždy rozhodovat bayesovsky (maximalisovat očekávaný užitek), často tomu tak není díky nedokonalosti rozhodujících účastníků, kteří věnují rozhodovací úloze omezenou pozornost. Přitom v ekonomických, společenských, biologických a technických systémech umožňuje dělba práce velmi složitá...
Odděl.: AS Období: 2013 - 2015
Cílem projektu je vytvořit nový typ monitoru celkového stavu řídicího systému založeného na hierarchickém vyhodnocování stavu jeho jednotlivých komponent. Princip řešení spočívá v kombinaci matematického vyjádření vnitřních vztahů systému s apriorní informací o spolehlivosti jeho komponent při využití konzistentního pravděpodobnostního přístupu.
Odděl.: AS Období: 2012 - 2014
Differential equations form a tool that is frequently used for describing a great variety of dynamical systems. The developed theory of differential equations gives a possibility to study different kinds of processes like those with a finite number of degrees of freedom (ordinary differential equations), systems with distributed parameters (partial differential equations), systems with memory (...
Odděl.: AS Období: 2011 - 2014
Cílem tohoto projektu je vytvořit, ověřit a předat do komerčního použití prototyp malé dopravní ústředny s otevřeným komunikačním rozhraním. Koncepce řídicího algoritmu SSZ v ústředně bude vycházet z již ověřené koncepce stavového makroskopického modelu dopravní oblasti, odzkoušeného v reálném provozu v zimě 2010. Tento model bude nahrazen přesnějším mezoskopickým modelem, schopným věrněji...
Odděl.: AS Období: 2011 - 2013
Projekt se zabývá návrhem algoritmů zaměřených na optimalizaci spotřeby pohonných hmot u osobního automobilu z hlediska ekonomického i ekologického. Pro řešení je použita Bayesovská teorie. Předpokládaným výsledkem je návrh optimálního řízení založeného na využití dat měřených na automobilu a externích pozorováních, přičemž řídícími veličinami jsou ``plyn'', ``brzda'' a ``...
Odděl.: AS Období: 2011 - 2014
Cílem projektu je výzkum nových směrů v metodách diagnostiky, řízení a identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů v kritických provozních stavech. Hlavní pozornost bude věnována bezsenzorovému řízení a identifikaci parametrů pohonu v nulových a malých otáčkách. Navrhujeme prozkoumat vhodnost teorií Bayesovské identifikace a stochastického řízení v této oblasti. Bude vyvinut kvalitní...
Odděl.: AS Období: 2010 - 2011
Many engineering systems can be characterised as complex since they have a nonlinear behaviour incorporating a stochastic uncertainty. Urban traffic systems or traffic pollution propagation models are typical representatives of such complex systems. One of the most appropriate methods for modelling such systems is based on the application of Gaussian processes. Gaussian process models provide a...