Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: AS Období: 2013 - 2015
Cílem projektu je vytvořit nový typ monitoru celkového stavu řídicího systému založeného na hierarchickém vyhodnocování stavu jeho jednotlivých komponent. Princip řešení spočívá v kombinaci matematického vyjádření vnitřních vztahů systému s apriorní informací o spolehlivosti jeho komponent při využití konzistentního pravděpodobnostního přístupu.
Odděl.: AS Období: 2009 - 2012
Vytvořit tzv. soft sensor - odhadovat klíčovou veličinu technologického procesu v místě, kde není možné použít věrohodné přímé měření. K tomu bude použito několik matematických modelů s uvažováním jejich rozdílné míry citlivosti na nepřesnost dat. Základem řešení je systematické zacházení s neurčitostí a využití veškeré dostupné informace.
Odděl.: AS Období: 2004 - 2007
První verze systému pro podporu rozhodování, používající biofyzikální a radiologická data, byla v minulosti provozně testována. Některé její nedostatky indikují zdokonalení metodiky analýzy směsí a rozšíření množiny dat o biochemické, histologické a jiné medicínské veličiny. Cíle: 1. Rozšíření teorie a algoritmů bayesovské analýzy směsí pro konzistentní zpracování diskrétních veličin a dat s...