Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: AS Období: 2016 - 2018
Rychlý rozvoj informatiky a výpočetní techniky, spolu s dostupností mnohých, často si odporujících zdrojů informace, způsobují, že rozhodovači (jak lidé tak přístroje) jsou informačně přetíženi. Jejich nedokonalost, tj. omezené poznávací, informační a výpočetní schopnosti, je v nesouladu s rostoucí složitostí rozhodování, které musí činit při nepřesně a neúplně zadaných cílech. V této...
Odděl.: AS Období: 2013 - 2016
Rozhodování cíleně volí akce ve shodě s danou znalostí a preferencemi. Ač by se normativně mělo za neurčitosti vždy rozhodovat bayesovsky (maximalisovat očekávaný užitek), často tomu tak není díky nedokonalosti rozhodujících účastníků, kteří věnují rozhodovací úloze omezenou pozornost. Přitom v ekonomických, společenských, biologických a technických systémech umožňuje dělba práce velmi složitá...
Odděl.: AS Období: 2008 - 2011
Dynamické rozhodování promítá znalost na rozhodovací strategii, která zajišťuje dosažení cílů rozhodování. Za velmi obecných podmínek by mělo být užito bayesovské rozhodování minimalizující očekávanou ztrátu. Použitelnost této metodiky na složité rozhodování je omezena, neboť: 1) složitost zpracování použité informace často převyšuje dostupné výpočetní a časové zdroje; 2) kvantitativní vyjádření...
Odděl.: AS Období: 2006 - 2009
Získávání znalostí z rozsáhlých datových souborů nevyhnutelně zužuje informační původní informační obsah. Výsledky získávání vždy slouží následujícímu, často dynamickému, rozhodování. Jeho kvalita významně závisí na zmíněném zúžení. Tato skutečnost je zřídka respektována stávajícím rozsáhlým souborem postupů pro získávání znalostí. Většinou za to může prokletí rozměrnosti spojené s uceleným...
Odděl.: AS Období: 2004 - 2007
Cíl 1. Rozvoj teorie implementovatelného, bayesovského, adaptivního a distribuovaného rozhodování s mnoha účastníky a mnoha cíly. To vyústí v plně pravděpodobnostní návrh adaptivních strategií respektujících měnící se prostředí a cíle účástníků. Propracuje se metodologie pro kombinaci zkušeností, pozorovaných dat, statistik a individuálních cílů. Cíl 2. Převod teorie na množinu obecných...
Odděl.: AS Období: 2003 - 2005
Druhotný lymfedém paží je často komplikací po terapii rakoviny prsu. Může být úspěšně léčen jen je-li diagnostikován ve svém počáteční stádiu. Použití dobře rozvinutého lymfoscintigrafického určování stádia nemoci je pro horní paže omezeno jejich velmi pomalou lymfatickou dynamikou. Ta dovoluje rutinně získat nejvýše tři obrazy. Projekt je zaměřen na netriviální použití bayesovské metodologie...
Odděl.: AS Období: 2002 - 2007
The project proposes a timely development of Bayesian methods to support societal decision making via the mechanisms of the WWW: a true step towards e¬-democracy rather than the e¬-administration techniques that so far have lain at the heart of e-government initiatives. While our overall objective is clearly too substantial for a single programme, our specific goals are more focused. We shall...
Odděl.: AS Období: 2001 - 2003
Odděl.: AS Období: 2001 - 2003