Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: E Období: 2009 - 2011
Projekt se zabývá nelineární dynamikou aplikovanou na pěněžní a finanční ekonomii. V oblasti modelování peněžních vztahů se zaměří jednak na klasické makromonetární nelineární modely, u kterých bude zkoumat možosti složité dynamiky (chaos). Dále je projekt zaměřen na analýzu modelů reálného hospodářského cyklu a modelů celkové dynamické rovnováhy. Zde bude rovněž zkoumána souvislost případné...
Odděl.: E Období: 2006 - 2008
Economic systems exhibit many types of bifurcations such as pitchfork bifurcations in the tatonement process, transcritical bifurcations in the Bergstrom-Newman-Wymer continuous-time macroeconometric model, Hopf bifurcations in the growth models. Bifurcation exist both in discrete-time and continuous-time models.Analysing the effects of uncertainty in economic systems might have very practical...