Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: AS Období: 2010 - 2013
Cílem projektu je zavedení moderního programového systému HARP a jeho asimilačního subsystému ASIM do praxe. Je určen pro podporu krizového řízení při zvládání následků mimořádných průmyslových nehod a havárií spojených s únikem radioaktivního znečistění do životního prostředí. Pravděpodobnostní verze vyvíjeného environmentálního kódu umožní analýzu šíření neurčitostí parametrů modelu s ohledem...
Odděl.: AS Období: 2007 - 2009
The project deals with development of the advanced techniques of assimilation of model results with observations in terrain for purposes of reliability improvement in estimation of final real state. The main objective of the applicant´s team is to utilise knowledge and experience existing in the department of adaptive systems in ÚTIA in the field of Bayesian methods and to derive their proper...