Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: Období: 2019 - 2021
Projekt se zabývá návrhem nových algoritmů pro řízení složitých a rozsáhlých systémů za přítomnosti nelinearit, kvantizace a časového zpoždění, se zvláštním přihlédnutím k problematice řízení pomocí komunikačních sítí. Speciální pozornost je věnována systémům složeným z identických subsystémů. Pro dosažení výsledků se používají jak metody konvexní optimalizace, zejména lineární maticové...
Odděl.: Období: 2009 - 2011
Odděl.: Období: 2007 - 2009