Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: ZOI Období: 2003 - 2005
Nejvýznamnější výsledky: konstrukce úplného a nezávislého systému podobnostních momentových invariantů, vytvoření kombinovaných příznaků vzhledem k rozmazání a k afinnímu zkreslení, vývoj a implementace nové metody grafů na generování afinních momentových invariantů včetně metod eliminace reducibilních invariantů, implementace metody založené na přímém řešení Cayleyovy-Aronholdovy...
Odděl.: ZOI Období: 1998 - 2000
V rámci projektu se podařilo nalézt kombinované invarianty (tj. konvoluční i geometrické) s různými variantami kombinací konvolučních a geometrických transformací založené na momentech obrazové funkce. Na straně konvolučních transformací se jedná zejména o rozmazání lineárním centrálně symetrickým filtrem zachovávajícím energii. Výsledky lze zobecnit i pro filtry nezachovávající energii nebo pro...
Odděl.: ZOI Období: 1995 - 1997
Spolupráce s ČVUT