Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: AS Období: 2020 - 2022
Blind inverse problems (i.e. inverse problems with unknown parameters of the forward model) are well studied for models with uniform grids, such as blind image deconvolution or blind signal separation. Recently, new methods of learning of non-linear problems with differentiable nonlinearities (i.e. neural networks) have been proposed, however they rely on supervised learning on a training set...
Odděl.: AS Období: 2018 - 2020
Detekce anomálií je důležitým nástrojem automatického zpracování dat v případech, kdy není u žádných dat známé, do jaké třídy patří (učení bez učitele). Detekce anomálií se snaží nalézt vzorky, které se výrazně liší od většiny a proto jsou potenciálně zajímavé pro další analýzu. V současné době je většina metod založena na jednoduchých mělkých modelech bez jakékoliv složitější hierarchie. Oboru...
Odděl.: AS Období: 2014 - 2017
Předložený projekt je založen na spolupráci expertů z oblastí teorie informace a atmosférického disperzního modelování v rámci řešení obtížného a vysoce aktuálního tématu. Hlavním cílem projektu je vývoj metod určení zdrojového členu úniku radioaktivní látky nebo jiné nebezpečné látky do atmosféry z dostupných měření. Metoda může být použita v reálném čase (např. pro ochranu obyvatelstva) nebo...
Odděl.: AS Období: 2011 - 2014
Cílem projektu je výzkum nových směrů v metodách diagnostiky, řízení a identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů v kritických provozních stavech. Hlavní pozornost bude věnována bezsenzorovému řízení a identifikaci parametrů pohonu v nulových a malých otáčkách. Navrhujeme prozkoumat vhodnost teorií Bayesovské identifikace a stochastického řízení v této oblasti. Bude vyvinut kvalitní...
Odděl.: AS Období: 2008 - 2010
Stochastic decentralized control of distributed systems is studied from theoretical and algorithmic point of view. Decentralization is formalized by imposing conditional independence assumptions in the centralized control problem. However, local models and aims are in general incompatible with this structure and a suitable projections must be found. A range of probabilistic approaches has been...