Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: ZOI Období: 2018 - 2020
Objekty, které se pohybují vzhledem k senzoru velkou rychlostí, jsou zaznamenány rozmazaně. Tak častý jev zatím nebyl překvapivě analyzován v oboru počítačového vidění. Funkce rozmazání v sobě obsahuje informace o vlastnostech pohybu objektu. Rozmazání tedy nemusí být přítěž ale nástroj na detekci a sledování rychle se pohybujících objektů. V projektu navrhneme přesné a zároveň použitelné...
Odděl.: ZOI Období: 2017 - 2019
Podstatou projektu je implementace principů Průmyslu 4.0. při výrobě a opravách konstrukčních vrstev dopravních komunikací. Cílem projektu je automatizace a optimalizace technologického postupu měření a zpracování dat povrchu pozemních komunikací, a to formou virtualizace celého výrobního procesu, včetně zajištění konkrétních způsobů transferu dat do výroby a oprav dopravní infrastruktury....
Odděl.: ZOI Období: 2014 - 2017
Cílem projektu je vývoj nového ultrazvukového diagnostického zařízení (UZ), které umožní časný záchyt karcinomu prsu a sníží nutnost požívat ionizující záření při vyšetření. Cílem je odstranit nevýhody současných ultrazvukových diagnostických přístrojů v diagnostice rakoviny prsu, které brání v jeho využití. Mezi cílové parametry patří vyhledávání ložisek a jejich automatizovaný popis pomocí...
Odděl.: ZOI Období: 2013 - 2016
Našim cílem je řešit jeden ze základních problémů ve zpravování obrazu, kterým je rekonstrukce originálního obrazu z degradovaných měření. Hlavní zdroj degradace je konvoluci s neznámým jádrem. V takovém případě se jedná o problém slepé dekonvoluce, který patří mezi spatně podmíněné inverzní úlohy. Budeme studovat podmínky, za kterých lze jednokanálový problém (jeden degradovaný obraz) převést...
Odděl.: ZOI Období: 2013 - 2015
Odděl.: ZOI Období: 2006 - 2007
Cílem projektu je zvýšení rozlišení (superresolution – SR) digitálních snímků a videa. Úkolem SR je vylepšit prostorové rozlišení snímků a překročit fyzikální omezení senzorů. Ústřední myšlenka SR spočívá ve sloučení sekvence snímků s nízkým rozlišením a vytvoření snímku s vysokým rozlišením. Současné SR metody předpokládají pouze velmi zjednodušené modely, které nedovolují nasazení metod v praxi...