Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: E Období: 2024 - 2026
V rámci projektu budou navrženy a realizovány strategie zajištění na komoditních trzích zaměřené na snížení finančních rizik. Náš přístup zohlední rozdíly ve zpracování informací a investičních horizontech účastníků trhu využitím informačního obsahu realizovaných semikovariančních matic a frekvenčně specifického přenosu rizik napříč aktivy. Energetické komodity, jako je ropa a zemní plyn, budou...