Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Cena Akademie věd ČR pro Jiřího Outratu

16.10.2018
Doc. Ing. Jiří V. Outrata, DrSc. obdržel  Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Jeho oceněné výsledky se týkají matematické analýzy tzv. nehladkých a mnohoznačných zobrazení. Tyto výsledky významně přispívají k dalšímu rozvoji matematiky jakožto vědecké discipliny, mají též široké praktické uplatnění v průmyslu a ekonomii.

Další informace o Ceně jsou na webové stránce Akademie věd ČR.
26.10.2018 - 20:39