Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Řiditelná úchopová mechanika: Modelování, řízení a experimenty

03.01.2023

Ing. Květoslav Belda, Ph.D. je spoluřešitelem jediného oceněného korejsko-českého projektu, který byl podpořen GAČR společně s korejskou agenturou Korea Research Foundation. Projekt 23-04676J s názvem Řiditelná úchopová mechanika: Modelování, řízení a experimenty bude řešen ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR, v.v.i. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava.

03.01.2023 - 09:38