Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Problémy přiřazení pólů v nečtvercových lineárních systémech

Tetiana Korotka
Typ obhajoby: 
Ph.D.
Datum konání: 
21.12.2012
Místo: 
ve velké zasedací místnosti děkanátu Fakulty mechatroniky (Hálkova 6, budova A, 1. patro).
Mail: 
Stav: 
obhájeno
Tato dizertační práce se zabývá teorií nečtvercových systémů, což je nejobecnější případ lineárních implicitních systémů. Konkrétněji, práce se zabývá vlivem stavové zpětné vazby na změnu chování výše zmíněných systémů. Hlavní pozornost je pak věnována problémům přiřazení pólu či struktury pólu. Výsledkem je série několika vět, které přispívají k řešení zmíněných problémů.
03.05.2018 - 08:01