Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Distribuce vzduchu ve větraném prostoru

Milan Zajíček
Typ obhajoby: 
Ph.D.
Datum konání: 
27.06.2013
Místo: 
v místnosti č. 54/III Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze
Mail: 
Stav: 
obhájeno
Disertační práce předkládá úvodem informaci o základních otázkách problematiky tvorby stájového prostředí v halách pro výkrm brojlerů. Dále obsahuje teoretickou část s úvodem do problematiky numerické simulace proudění a přehled softwarových nástrojů umožňujících řešení úloh z této oblasti. Jsou nastíněny možnosti použití volně dostupného CFD programu OpenFOAM. Vlastní autorův přínos představuje především vytvoření metodiky modelování stájového prostředí pomocí výpočetního systému Fluent. Práce se opírá o měření v existující hale pro výkrm brojlerů, jehož výsledky jsou použity jako referenční hodnoty pro ladění 3D výpočtu odpovídajícího numerického modelu. Na řešených příkladech je ukázán podrobný postup práce při přípravě úlohy a ukázány možnosti vyhodnocení a zpracování výsledků. Jedná se zejména o 3D analýzu příčného a podélného proudění v existující hale, o 2D analýzu variant proudění při různých konfiguracích vstupních a výstupních otvorů a o 2D analýzu tunelové ventilace se zahrnutím efektu snižování teploty pociťované drůbeží proudícím vzduchem. Značná část práce se rovněž zabývá metodami exportu výsledků FLUENTU v grafické i numerické formě a jejich zpracování pro další použití.
03.05.2018 - 08:01