Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Laure Sabine Marie de Batz de Trenquelléon, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
19.09.2023 - 14:01