Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Besov-Orlicz path regularity of non-Gaussian processes

Datum a čas: 
13.12.2021 - 15:40
Místnost: 
Externí přednášející: 
Petr Čoupek
Pracoviště externího přednášejícího: 
MFF UK
02.12.2021 - 09:14