Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Pathwise least-squares estimator for linear SPDEs with additive fractional noise

Datum a čas: 
25.04.2022 - 15:40
Místnost: 
Externí přednášející: 
Pavel Kříž
Pracoviště externího přednášejícího: 
MFF UK
21.04.2022 - 07:56