Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Jiří Boldyš, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy: 
rozpoznávání objektů, bezpečnostní kamery, restaurace obrazu - inpainting, momentové invarianty, konvoluční invarianty, aplikace v nukleární medicíně, wavelety
Publikace ÚTIA: 
15.08.2019 - 12:47

Podrobnosti

Období: 2014 - 2017
Cílem projektu je vývoj nového ultrazvukového diagnostického zařízení (UZ), které umožní časný záchyt karcinomu prsu a sníží nutnost požívat ionizující záření při vyšetření. Cílem je odstranit nevýhody současných ultrazvukových diagnostických přístrojů v diagnostice rakoviny prsu, které brání v jeho využití.