Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Jan Žáček, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
postdoktorand
Odborné zájmy: 
ekonomické modelování, makroekonomie, měnová ekonomie
01.02.2023 - 09:45

Podrobnosti

Fakulta sociálních věd UK