Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Luboš Hanus

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Doktorand
Odborné zájmy: 
spektrální analýza, wavelety, vícerozměrná dynamická korelace
01.11.2021 - 16:32