Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Dr. Barmak Honarvar Shakibaei Asli, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
postdoc
Odborné zájmy: 
zpracování digitálních signálů
Publikace ÚTIA: 
07.10.2021 - 14:51

Podrobnosti

Období: 2018 - 2021
Projekt se zabývá vývojem efektivních algoritmů pro popis digitálních snímků a pro odstranění poškození obrazu. Pomocí teorie momentů dokážeme odstranit rozmazání obrázku, které splňuje konvoluční model. V první fázi projektu zavedeme analytický popis rozmazání pohybem v momentové reprezentaci, pomocí kterého lze odhadnout parametry pohybu.