Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Ondřej Horáček, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Postdoktorand
Odborné zájmy: 
lokální invarianty, obrazové databáze
Publikace ÚTIA: 
20.05.2012 - 23:02