Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

RNDr. Ladislav Jirsa, Ph.D.

Pozice: 
Vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052302
266052337
Odborné zájmy: 
Bayesovská metodika, aplikace v biofyzice, aplikace pravděpodobnostního matematického modelování v průmyslových procesech, teorie a algoritmy pro pravděpodobnostní odhadování s rovnoměrně rozdělenou neurčitostí, optimální přenos stochastické znalosti pomocí plně pravděpodobnostního návrhu
Publikace ÚTIA: 
PřílohaVelikost
PDF icon cv-lj-utia-web-2309.pdf72.97 KB
20.09.2023 - 09:44

Podrobnosti

Období: 2013 - 2015
Cílem projektu je vytvořit nový typ monitoru celkového stavu řídicího systému založeného na hierarchickém vyhodnocování stavu jeho jednotlivých komponent. Princip řešení spočívá v kombinaci matematického vyjádření vnitřních vztahů systému s apriorní informací o spolehlivosti jeho komponent při využití konzistentního pravděpodobnostního přístupu.
Období: 2009 - 2012
Vytvořit tzv. soft sensor - odhadovat klíčovou veličinu technologického procesu v místě, kde není možné použít věrohodné přímé měření. K tomu bude použito několik matematických modelů s uvažováním jejich rozdílné míry citlivosti na nepřesnost dat. Základem řešení je systematické zacházení s neurčitostí a využití veškeré dostupné informace.
Období: 2004 - 2007
První verze systému pro podporu rozhodování, používající biofyzikální a radiologická data, byla v minulosti provozně testována. Některé její nedostatky indikují zdokonalení metodiky analýzy směsí a rozšíření množiny dat o biochemické, histologické a jiné medicínské veličiny. Cíle: 1.
Fakulta informatiky a statistiky VŠE