Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Prof. RNDr., Ing. Jan Kodera, CSc.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Vedoucí vědecký pracovník
Odborné zájmy: 
nelineární ekonomická dynamika
Publikace ÚTIA: 
13.01.2014 - 11:46

Podrobnosti

Období: 2009 - 2011
Projekt se zabývá nelineární dynamikou aplikovanou na pěněžní a finanční ekonomii. V oblasti modelování peněžních vztahů se zaměří jednak na klasické makromonetární nelineární modely, u kterých bude zkoumat možosti složité dynamiky (chaos). Dále je projekt zaměřen na analýzu modelů reálného hospodářského cyklu a modelů celkové dynamické rovnováhy.
Období: 2006 - 2008
Economic systems exhibit many types of bifurcations such as pitchfork bifurcations in the tatonement process, transcritical bifurcations in the Bergstrom-Newman-Wymer continuous-time macroeconometric model, Hopf bifurcations in the growth models.