Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Jitka Kostková, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Doktorand
Odborné zájmy: 
Momentové invarianty skalárních obrázků a vektorových polí
Publikace ÚTIA: 
05.11.2021 - 08:21