Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Václav Lín, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Doktorand
Odborné zájmy: 
Pravděpodobnostní grafické modely, bayesovské sítě, výpočetní složitost, technická diagnostika, adaptivní testování znalostí.
Publikace ÚTIA: 
28.05.2018 - 10:05