Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Vedoucí vědecký pracovník
Odborné zájmy: 
fuzzy sets theory, decision-making theory
Publikace ÚTIA: 
15.09.2011 - 22:11

Podrobnosti

Období: 2003 - 2006
S tím, jak přibývá aplikací matematických metod v nových přírodovědných a společenskovědních oblastech, vzniká stále naléhavější potřeba zvládnout také práci s vágními kvantitativními podklady, často vyjádřenými verbálními obraty, jako "málo", "vysoký","Přibližně...","něco mezi..." a podobnými.