Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Milan Papež, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Postdoktorand
Odborné zájmy: 
Bayesian learning, transfer learning, sequential Monte Carlo, Markov chain Monte Carlo, Gaussian processes.
Publikace ÚTIA: 
25.08.2021 - 14:02