Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Anthony Paul Quinn, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Vědecký pracovník
Publikace ÚTIA: 
25.08.2021 - 14:03

Podrobnosti

Období: 2018 - 2020
Optimální zpracování distribuované znalosti je klíčové pro strojové učení, zpracování signálů a řízení. Vyžadují jí sítě čidel, chytrých prostředí, autonomní agenti i distribuované infrastruktury (shluky, internet) sloužící internetu věcí. Uzly mohou komunikovat pomocí částečně popsaných pravděpodobnostních distribucí (momenty, atp).