Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Mgr. Branislav Rehák, Ph.D.

Pozice: 
vědecký pracovník a zástupce vedoucího odděleni
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052809
Odborné zájmy: 
dekompozice a řízení rozsáhlých systémů, nelineární systémy, multiagentní systémy, systémy se zpožděním, numerické metody pro nelineární řízení
Publikace ÚTIA: 
15.11.2023 - 13:28

Podrobnosti

Období: 2019 - 2021
Projekt se zabývá návrhem nových algoritmů pro řízení složitých a rozsáhlých systémů za přítomnosti nelinearit, kvantizace a časového zpoždění, se zvláštním přihlédnutím k problematice řízení pomocí komunikačních sítí. Speciální pozornost je věnována systémům složeným z identických subsystémů.
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT