Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Stanislav Saic, CSc.

Pozice: 
vedoucí vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Fax: 
284680730
Telefon: 
266052211
Odborné zájmy: 
forenzní analýza obrazové informace, softwarové systémy, metody digitálního zpracování obrazů.
Publikace ÚTIA: 

Vzdělání:
1968 - 1973 - ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
1975- 1980  - Československá akademie věd Vědecká výchova, titul CSc. v oboru Radioelektronika.
Disertační práce: Optické metody zpracování reálných datových souborů.

Zaměstnání:  
Ústav teorie informace a automatizace  AV ČR 1973 - dosud
Vedoucí oddělení zpracování obrazové informace 1985-94.

Zahraniční pobyty
University College of London 1990

Citace:
WoS: 874, h10
Scopus: 1199, h11
Scholar: 1812, h9

 

02.11.2021 - 14:42

Podrobnosti

Období: 2018 - 2022
PROVENANCE is an intermediary-free solution that gives greater control to users of social media and underpins the dynamics of social sharing in values of trust, openness, and fair participation. PROVENANCE will use blockchain to record multimedia content that is uploaded and registered by content creators or identified for registration by the PROVENANCE Social Network Monitor.
Období: 2013 - 2015
V posledních letech sledujeme významný nárůst možností snímat a distribuovat digitální video. Současně je ale k dispozici řada výkonných programů pro úpravu videa a tak vyvstává otázka jak je publikované video autentické. Problém autenticity je zásadní zvláště při důkazovém řízení v soudnictví pomocí video záznamů nebo při posuzování věrohodnosti informací v médiích.
Období: 2008 - 2010
This project is concerned with the detection of digital image forgery. The area has an unexplored character and there is alot to do. Authentication of digital images play an important role in forensic investigation, criminal investigation,insurance processing, surveillance systems, intelligence services and journalism.The project is supposed to be carried out in five stages .

Aktuální

Absolventi

Ing. Babak Mahdian Ph.D.
Ing. Adam Novozámský Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK
Přírodovědecká fakulta UK