Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Dr. Ing. Lubomír Soukup

Pozice: 
vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052551
Odborné zájmy: 
geometrické transformace, registrace obrazu, bayesovská statistika, geostatistika, radarová interferometrie, shluková analýza
Publikace ÚTIA: 

Vzdělání a pracovní pozice

Lubomír Soukup absolvoval inženýrské studium na Stavební fakultě ČVUT v roce 1986. Jeho studijním oborem byla geodezie a kartografie, specializace dálkový průzkum Země. Poté byl zaměstnán ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém. Jeho výzkummá práce byla zaměřena na teoretické problémy hodnocení kvality geodetických a kartografických dat. V roce 1988 byl přijat na pozici vědeckého pracovníka katedry mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT, kde se věnoval teoretickým základům geografických informačních systémů, zejména z hlediska jejich polohové přesnosti. Započal zde postgraduální studium (1991). V roce 1994 nastoupil do Ústavu teorie informace a automatizace, kde pokračoval ve výzkumné práci spojené s tématem jeho disertační práce (bayesovský přístup ke zpracování geodetických měření). Dokončil ji v roce 1998.

Výzkumná činnost

Výzkumná práce Lubomíra Soukupa je věnována především polohové přesnosti objektů v mapách, na digitálních obrazech i v realitě. Hlavním výsledkem této práce je návrh metod zpracování prostorových dat, které umožňují korektní odhad přesnosti rozměrů a polohy zájmových objektů. Ke splnění těchto požadavků používá bayesovské metody, prostorovou statistiku a teorii fuzzy množin. Tomuto zaměření odpovídají výzkumné projekty, kterých se účastnil.

Výzkumné projekty z poslední doby

Pedagogická činnost

Pedagogické aktivity Lubomíra Soukupa začaly již během jeho působení na Stavební fakultě ČVUT v Praze v letech 1988 až 1994. V té době vyučoval základy výpočetní techniky (programování, numerické metody) a rovněž základy dálkového průzkumu Země. Na Stavební fakultu ČVUT se vrátil v letech 2000 až 2010 jako externí vyučující předmětů Vyrovnání geodetických sítí a Přesnost geometrických transformací na oboru Geodézie a kartografie. V akademickém roce 2017/2018 přednášel na Katedře geomatiky předmět  Teorie chyb a vyrovnávací počet, který představuje úvod do teorie odhadu pro bakalářské studium geodézie, kartografie a geoinformatiky na Stavební fakultě ČVUT.

Popularizační a organizační činnost

 • každoroční organizační zabezpečení Dnů otevřených dveří v ÚTIA, přednášek v rámci Týdne vědy a techniky, prezentace ÚTIA na Veletrhu vědy
 • popularizační přednášky (klub skeptiků Sysifos, Seminář dějin matematiky, informatiky a astronomie (SEDMA), Letní filosofická škola aj.)

Různá ocenění

 • cena ředitele ÚTIA za článek v časopise Kybernetika (1998)
 • Cena Inovace roku 2016 za výsledky projektu PInSAR, na němž se podílel
 • zvaná přednáška "Jak jsou přesné digitální mapy?" na konferenci  ITAT 2017 (Martinské hole, Slovensko, 22 - 26. 9. 2017)

Podrobnější, strukturovaný odborný životopis je k dispozici ve formátu PDF zde.

Vybrané publikace za posledních 5 let

 1. Kalina Jan, Vidnerová Petra, Soukup Lubomír : Modern Approaches to Statistical Estimation of Measurements in the Location Model and Regression , Handbook of Metrology and Applications , Eds: Aswal D. K., Yadav S., Takatsuji T., Rachakonda P., Kumar H. [2022] DOI: 10.1007/978-981-19-1550-5_125-1
 2. Kalina Jan, Soukup Lubomír : History of Statistical Thinking: From Uncertainty to Uncertain Knowledge , PaKSoM 2022: Proceedings of the 4th Virtual International Conference Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation, p. 497-504 , Eds: Stanković M., Nikolić V., PaKSoM 2022: The Virtual International Conference Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation /4./, (Virtual, RS, 20221208) [2023] Download
 3. Soukup Lubomír : Probabilistic representation of spatial fuzzy sets , Proceedings of the 12th Workshop on Uncertainty Processing, p. 196-205 , Eds: Studený Milan, Ay Nihat, Coletti Giulianella, Kleiter Gernot D., Shenoy Prakash P., WUPES 2022: 12th Workshop on Uncertainty Processing, (Kutná Hora, CZ, 20220601) [2022]Download
 4. Talich Milan, Havrlant Jan, Antoš Filip, Soukup Lubomír : Experimental determining of horizontal movements of the water tower reservoirs by GB-RAR , IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 012063 , 7th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, (Praha, CZ, 20210906) [2021] Download DOI: 10.1088/1755-1315/906/1/012063
 5. Plachý Tomáš, Polák Michal, Ryjáček Pavel, Talich Milan, Havrlant Jan, Antoš Filip, Litoš Jiří, Macho Martin, Soukup Lubomír : Experimental dynamic analysis of the arch road bridge , IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 012061 , 7th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, (Praha, CZ, 20210906) [2021] Download DOI: 10.1088/1755-1315/906/1/012061
 6. Zaoralová J., Kocáb Milan, Vilím David, Soukup Lubomír, Raděj Karel : Terms for the determination of spatial objects by the unmanned aerial systems used for land consolidation, Proceedings of the 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, Vol. 18, chapter 2.2, p. 435-442, SGEM 2018, (Albena, BG, 20180702) [2018] Download, DOI: 10.5593/sgem2018/2.2/S08.055

Autorizovaný software

V rámci projektu DefMoRI se podílel na vývoji softwaru pro zpracování dat ze synchronizovaného měření dvěma interferometrickými radary. Navrhl matematicko-statistický postup odhadu přesnosti určování průhybů mostů.

19.02.2024 - 11:41