Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Lubomír Soukup, Ph.D.

Pozice: 
Vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Fax: 
284680730
Telefon: 
266052551
Odborné zájmy: 
geometrické transformace, registrace obrazu, bayesovská statistika, bayesovská klasifikace obrazu
Publikace ÚTIA: 

Vzdělání a pracovní pozice

Lubomír Soukup absolvoval inženýrské studium na Stavební fakultě ČVUT v roce 1986. Jeho studijním oborem byla geodezie a kartografie, specializace dálkový průzkum Země. Na Stavební fakultě ČVUT také završil postgraduální studium a v roce 1998 obhájil disertační práci "Aplikace bayesovského přístupu při zpracování geodetických měření". V roce 1994 nastoupil do Ústavu teorie informace a automatizace. Spolupracuje s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým (VÚGTK) formou smluvního výzkumu nebo odborých expertiz. V letech 2006 - 2015 byl ve VÚGTK zaměstnán na částečný úvazek. Podílel se zde na tvorbě znalostního systému pro podporu rozhodování založeného na geodatech (2006-2011, projekt InGeoCalc) a na výzkumu nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů (2011-2015, projekt Kartografické zdroje jako kulturní dědictví). Od roku 2017 je externím členem Rady tohoto ústavu (VÚGTK).

Výzkum

Výzkumné zájmy Lubomíra Soukupa jsou věnovány především bayesovskému přístupu ke zpracování experimentálních dat. Zabývá se rozvíjením nelineárních metod bayesovského odhadování. Tyto metody aplikuje spolu s geostatistickými metodami na prostorová data, zejména při geometrických transformacích používaných k registraci obrazu. V současné době se zabývá především elastickou registrací obrazů.

Výzkumné projekty

 

Pedagogická činnost

V letech 2000 až 2010 vyučoval na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Poznatky z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky předával studentům oboru geodézie a kartografie v rámci předmětů Vyrovnání geodetických sítí (USIT) a Přesnost geometrických transformací (GDE5). V akademickém roce 2017/2018 přednášel na Stavební fakultě ČVUT předmět Teorie chyb a vyrovnávací počet, který představuje úvod do teorie odhadu pro bakalářské studium geodézie, kartografie a geoinformatiky.

Popularizační a organizační činnost

  • každoroční organizační zabezpečení Dnů otevřených dveří v ÚTIA, přednášek v rámci Týdne vědy a techniky, prezentace ÚTIA na Veletrhu vědy
  • popularizační přednášky (klub skeptiků Sysifos, Seminář dějin matematiky, informatiky a astronomie (SEDMA), Letní filosofická škola aj.)
  • předseda základní odborové organizace ÚTIA

Různá ocenění

Podrobnější, strukturovaný odborný životopis je k dispozici ve formátu PDF zde.

01.11.2022 - 18:12