Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.

Pozice: 
zástupce vedoucího oddělení
Mail: 
Místnost: 
Fax: 
284680730
Telefon: 
266052527
Odborné zájmy: 
restaurace obrazu, slepá dekonvoluce, metody pro zvyšování rozlišení
Publikace ÚTIA: 

Filip Šroubek received the M.Sc. degree in computer science from the Czech Technical University, Prague, Czech Republic in 1998 and the Ph.D. degree in computer science from Charles University, Prague, Czech Republic in 2003. From 2004 to 2006, he was on a postdoctoral position in the Instituto de Optica, CSIC, Madrid, Spain. In 2010/2011 he received a Fulbright Visiting Scholarship at the University of California, Santa Cruz. Currently he is with the Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic.

Curriculum Vitae

Google Scholar

See more information (research activities, highlights, tools) in section Image restoration

22.02.2024 - 21:50

Podrobnosti

Období: 2006 - 2007
Cílem projektu je zvýšení rozlišení (superresolution – SR) digitálních snímků a videa. Úkolem SR je vylepšit prostorové rozlišení snímků a překročit fyzikální omezení senzorů. Ústřední myšlenka SR spočívá ve sloučení sekvence snímků s nízkým rozlišením a vytvoření snímku s vysokým rozlišením.