Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.

Pozice: 
zástupce vedoucího oddělení
Mail: 
Místnost: 
Fax: 
284680730
Telefon: 
266052527
Odborné zájmy: 
restaurace obrazu, slepá dekonvoluce, metody pro zvyšování rozlišení
Publikace ÚTIA: 

Filip Šroubek received the M.Sc. degree in computer science from the Czech Technical University, Prague, Czech Republic in 1998 and the Ph.D. degree in computer science from Charles University, Prague, Czech Republic in 2003. From 2004 to 2006, he was on a postdoctoral position in the Instituto de Optica, CSIC, Madrid, Spain. In 2010/2011 he received a Fulbright Visiting Scholarship at the University of California, Santa Cruz. Currently he is with the Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic.

Curriculum Vitae

Google Scholar

See more information (research activities, highlights, tools) in section Image restoration

22.02.2024 - 21:50

Podrobnosti

Období: 2018 - 2020
Objekty, které se pohybují vzhledem k senzoru velkou rychlostí, jsou zaznamenány rozmazaně. Tak častý jev zatím nebyl překvapivě analyzován v oboru počítačového vidění. Funkce rozmazání v sobě obsahuje informace o vlastnostech pohybu objektu. Rozmazání tedy nemusí být přítěž ale nástroj na detekci a sledování rychle se pohybujících objektů.
Období: 2017 - 2019
Podstatou projektu je implementace principů Průmyslu 4.0. při výrobě a opravách konstrukčních vrstev dopravních komunikací. Cílem projektu je automatizace a optimalizace technologického postupu měření a zpracování dat povrchu pozemních komunikací, a to formou virtualizace celého výrobního procesu, včetně zajištění konkrétních způsobů transferu dat do výroby a oprav dopravní infrastruktury.
Období: 2014 - 2017
Cílem projektu je vývoj nového ultrazvukového diagnostického zařízení (UZ), které umožní časný záchyt karcinomu prsu a sníží nutnost požívat ionizující záření při vyšetření. Cílem je odstranit nevýhody současných ultrazvukových diagnostických přístrojů v diagnostice rakoviny prsu, které brání v jeho využití.
Období: 2013 - 2016
Našim cílem je řešit jeden ze základních problémů ve zpravování obrazu, kterým je rekonstrukce originálního obrazu z degradovaných měření. Hlavní zdroj degradace je konvoluci s neznámým jádrem. V takovém případě se jedná o problém slepé dekonvoluce, který patří mezi spatně podmíněné inverzní úlohy.

Aktuální

Absolventi

Mgr. Adam Harmanec
Ing. Tomáš Kerepecký
RNDr. Jan Kotera Ph.D.
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Matematicko-fyzikální fakulta UK