Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Tomáš Suk, Ph.D. DSc.

Pozice: 
vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Fax: 
284680730
Telefon: 
266052231
Odborné zájmy: 
číslicové zpracování obrazu, rozpoznávání, filtrace obrazu, invariantní příznaky, momentové a bodové invarianty, geometrické transformace obrazu. Aplikace v dálkovém průzkumu, astronomii, medicíně, biologii a počítačovém vidění.
Publikace ÚTIA: 
05.10.2017 - 06:31

Podrobnosti

Období: 2003 - 2005
Nejvýznamnější výsledky: konstrukce úplného a nezávislého systému podobnostních momentových invariantů, vytvoření kombinovaných příznaků vzhledem k rozmazání a k afinnímu zkreslení, vývoj a implementace nové metody grafů na generování afinních momentových invariantů včetně metod eliminace reducibilních invariantů, implementace metody založené na přímém řešení Cayleyovy-Aronholdovy diferenc
Období: 1998 - 2000
V rámci projektu se podařilo nalézt kombinované invarianty (tj. konvoluční i geometrické) s různými variantami kombinací konvolučních a geometrických transformací založené na momentech obrazové funkce. Na straně konvolučních transformací se jedná zejména o rozmazání lineárním centrálně symetrickým filtrem zachovávajícím energii.
Období: 1995 - 1997
Spolupráce s ČVUT