Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Petr Zahradník

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Doktorand
Odborné zájmy: 
stochastická analýza ve finanční matematice, skokově-difusní modely, stochastické řízení, empirické vlastnosti finančních řad velmi likvidních finančních trhů a jejich modelování
15.12.2015 - 15:18