Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.

Pozice: 
vedoucí oddělení
Mail: 
Místnost: 
Fax: 
284680730
Telefon: 
266052390
Odborné zájmy: 
Metody digitálního zpracování obrazu. Rozpoznávání objektů na základě invariantního popisu, rozpoznávání v poškozených snímcích. Geometrické invarianty, teorie momentů. Aplikace v medicíně, v dálkovém průzkumu Země a v restaurování umění.
Publikace ÚTIA: 

Absolvent Ph.D:

RNDr. Miroslav Beneš, PhD, 2014

 Mgr. Jan Blažek, PhD, 2018

 Curriculum vitae: here

Blok přednášek o umělé inteligenci, chatbotech a generativní AI

Projects:

Barbara Zitová získala doktorát v oboru softwarových systémů na Univerzitě Karlově v Praze, Česká republika, v roce 2000.Je vedoucí oddělení Zpracování obrazu v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, Praha. Vyučuje kurzy na téma Digitální zpracování obrazu a Wavelets in Image Processing. Je autorkou/spoluautorkou více než 70 výzkumných publikací v těchto oblastech, včetně monografií Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition (Wiley, 2009) a 2D a 3D Image Analysis by Moments (Wiley, 2016). V roce 2010 byla oceněna cenou SCOPUS 1000 za více než 1000 citací jednoho článku.
Barbara Zitová má mnoho redaktorských a organizačních aktivit.

 

 

PřílohaVelikost
Image icon IMG_2707.jpg374.32 KB
PDF icon ZitovaCV.pdf244.16 KB
08.04.2024 - 14:57

Podrobnosti

Období: 2019 - 2021
The aim of the VKG 3.0 project is a new system for the diagnosis of vocal disorders, consisting of a new type of multi-line video camera and data processing software.
Období: 2019 - 2020
Bilateral cooperation with University of Antwerp: Separating the invisible from the visible: mixture analysis of macroscopic elemental maps of valuable paintings
Období: 2015 - 2020
Tento program "Naděje a rizika digitálního věku" je součástí Strategie AV21, schválené v prosinci 2014. Naše životy jsou stále více ovlivňovány a ovládány technickými zařízeními s rostoucím stupněm autonomního chování.
Období: 2014 - 2017
Cílem projektu je doplnění stávajícího zařízení videokymografické (VKG) kamery o sofistikovaný software, který bude schopen automaticky vyhodnotit lékařské nálezy vysokofrekvenčního zobrazení kmitání lidských hlasivek, přiřadit jim správnou diagnózu. Dalším cílem je vytvoření certifikované metodiky VKG vyšetření, použitelné v klinické praxi.
Období: 2014 - 2017
Cílem projektu je vývoj nového ultrazvukového diagnostického zařízení (UZ), které umožní časný záchyt karcinomu prsu a sníží nutnost požívat ionizující záření při vyšetření. Cílem je odstranit nevýhody současných ultrazvukových diagnostických přístrojů v diagnostice rakoviny prsu, které brání v jeho využití.