Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Postup připojení počítače do sítě ÚTIA

 

 1. Vytiskněte si evidenční list počítače.
 2. V evidenčním listu vyplňte následující údaje:
  • Číslo místnosti, ve které bude počítač připojen, např.: 068
  • Číslo zásuvky, do které bude počítač připojen, např.: 68.2.A V tomto případě je 68 číslo místnosti, 2 číslo rozvodné krabičky, které najdete natištěné na nálepce na krabičce, a A je označení konektoru rozvodné krabičky.
  • Jméno, pod kterým bude počítač figurovat na síti, např.: kominik
  • Typ počítače - označte odpovídající volbu
  • Operační systém, nebo systémy, které hodláte na počítači používat
  • Jméno a podpis odpovědné osoby
  • Datum vyhotovení
 3. Ostatní údaje vyplňujte pouze v případě, že jsou Vám známy.
 4. Než vyrazíte do výpočetního střediska, abyste vyplněný evidenční list odevzdali, zkuste si prosím ještě zjistit takzvanou ethernetovou adresu vaší síťové karty. Jedná se o dvanáctimístné hexadecimální číslo, například: 00:04:61:79:AE:0B a rovněž jej vepište do evidenčního listu počítače. V případě, že nevíte, jak toto číslo získat, obraťte se prosím na některého z pracovníků výpočetního střediska.
 5. Vyplněný evidenční list odevzdejte do výpočetního střediska, kde ověříme jednoznačnost jména, které jste si pro svůj počítač zvolil(a) a provedeme úkony potřebné pro připojení vašeho počítače.
 6. Na základě evidenčního listu počítače Vám pracovníci střediska aktivují požadovanou síťovou zásuvku.
 7. Před připojením k síti je třeba na Vašem počítači nastavit následující údaje důležité pro síťovou komunikaci.
  • V nastavení sítě je třeba povolit počítači používání DHCP, což je protokol, pomocí kterého bude váš počítač schopen nastavit všechny údaje potřebné pro správné připojení k síti. V operačním systému Windows pomocí sekvence Start > Ovládací panely (klasické zobrazení) > Síťová připojení > Připojení k místní síti > Vlastnosti > Protokol sítě Internet (TCP/IP) nastavte volby "Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky" a "Získat adresu serveru DNS automaticky".

 

27.07.2018 - 08:20