Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bayesian Decision Making to Support Change Detection in Complex Manufacturing Systems

Identifikační číslo: 
MEB090607
Zahájení: 
01.01.2007
Ukončení: 
01.01.2008
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Czech-Slovenian intergovernmental S&T cooperation
Publikace ÚTIA: 
seznam
14.11.2017 - 15:14